Lista examinatorilor

LISTA EXAMINATORILOR AUTORIZAȚI DE AAC RM PENTRU DESFĂȘURAREA TESTĂRILOR TEORETICE ŞI PRACTICE SUSŢINUTE DE PERSONALUL AERONAUTIC AL AVIAŢIEI CIVILE DIN REPUBLICA MOLDOVA

Lista. 04.01.2021