Examinarea personalului aeronautic

Planificări sesiuni examinare

(în vederea acordării, revalidării şi reînnoirii certificatelor, calificărilor şi autorizaţiilor de personal aeronautic)

Modul de desfăşurare a examenelor teoretice.

Examenele teoretice pe care candidatul trebuie să le susţină sînt stabilite de către Examinatorul principal în dependenţă de solicitare.
Examenul integral în vederea acordării certificatului de membru al echipajului sau calificării pentru zboruri instrumentale include examene la fiecare obiect, în conformitate cu cerinţele RAC-APL.
Durata examenului pe parcursul unei zile lucrătoare nu trebuie să depăşească trei ore. Durata mai mult de trei ore poate avea ca urmare răspunsuri incorecte din cauza oboselii persoanei care susţine examenul, dar nu din cauza necunoaşterii răspunsurilor corecte.
Examenul oral nu poate fi susţinut în loc de cel scris sau în formă electronică.
Autoritatea pune la dispoziţia candidatului scheme, hărţi, materiale de informare şi utilaj necesar pentru răspunsuri la întrebări.
Pînă la începerea examenului candidatul trebuie să prezinte Examinatorului buletinul de identitate.
Conţinutul fişelor de examinare este strict confidenţial de aceea candidatul pînă la începutul examenului nu poate lua cunoştinţă cu baza de date de examinare, precum şi nu i se acordă procesul-verbal de susţinere a examenului.
În cazul în care candidatul încalcă regulile de susţinere a examenelor (utilizarea materialelor de informare neautorizate, mijloacelor electronice, şoptirilor) examenul este întrerupt şi încercarea este considerată neadmisă.


Sesiunile de examinare au loc, în timpul orelor de primire, la cererile candidaţilor. Cererile pot fi depuse la adresa de e-mail: pel@caa.gov.md sau la numărul de telefon +373 22 823 632, +373 22 823 631, cu cel puţin trei zile înainte de data de examinare solicitată.