Informaţie generală

Secţiunea Operaţiuni zbor a acestui site conţine informaţia necesară referitoare cerinţelor stabilite pentru eliberarea certificatelor/autorizaţiilor şi aprobărilor necesare pentru a opera o aeronavă înregistrată in Republica Moldova.

Operaţiunile aeriene pe teritoriul Republicii Moldova se desfăşoară in condiţiile respectării Codului aerian al Republicii Moldova nr. 301 din 21.12.2017, cu toate modificările ulterioare, si in condiţiile respectării tuturor reglementarilor aplicabile in vigoare.

Operaţiunile aeriene sunt clasificate astfel:


A. Transport aerian comercial :

Sunt serviciile aeriene remunerate in activitatea transportului de pasageri, marfă şi poştă.

Operaţiunile se derulează în baza unui Certificat de Operator Aerian (AOC) emis de către Autoritatea Aeronautica Civila a Republicii Moldova in baza documentelor reglementare naţionale RAC-AOC (Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 92-94/325 din 08.07.2005) si internaţionale JAR-OPS 1/JAR-OPS 3;

B. Operaţiunile de lucru aerian:

Este in principiu orice alt serviciu aerian remunerat înafara de cele menţionate mai sus: a transportului de pasageri, marfă şi poştă (spre exemplu: pulverizarea incendiilor forestiere, instruirile de zbor, servicii de protecţie etc.)

Operaţiunile se derulează in baza unei Autorizaţii de Operator Aerian (AOA) emis de către Autoritatea Aeronautica Civila a Republicii Moldova in baza documentelor reglementare naţionale RAC-AOA (Publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 47-48 /130 din 26.04.2001) şi RAC –OPS 1/RAC-OPS 3 (Publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.88-91/556 din 11.05.2012);