A avut loc cea de-a 155-a ședință a directorilor generali AAC a Comitetului de coordonare ECAC

Directorul Autorității Aeronautice Civile, Eugen Coștei, a participat la cea de-a 155-a ședință a directorilor generali a autorităților aeronautice ECAC, care a avut loc în regim de teleconferință, pe 10 decembrie.

Acest for a reunit directorii generali ai Autorităților din statele membre ECAC, reprezentanții Comisiei Europene dar și reprezentanții organizațiilor internaționale și regionale a aviației civile. Evenimentul a fost prezidat de Președintele ECAC, Ingrid Cherfils.

În cadrul sesiunii, au fost abordate subiectele legate de siguranța zborurilor și managementul traficului aerian, securitatea aeronautică, siguranța aeriană și investigarea accidentelor, sistemele de aeronave pilotate de la distanță, aviația civilă și mediul înconjurător.

Totodată, pe agenda discuțiilor s-au regăsit subiecte ce vizează revizuirea activităților ECAC pentru 2020 și stabilirea priorităților pentru anul 2021 pe următoarele domenii: relații externe, investigații privind siguranța și accidentele, sisteme de aeronave pilotate de la distanță, securitate și facilitare, mediu, probleme economice/juridice, rezultatele prioritare ale dialogului ECAC ș.a

Un subiect special discutat a vizat alegea urmatorului Secretar general al Organizației Aviației Civile Internaționale, precum și strategia statelor Membre pentru alegerile Consiliul ICAO.

Conferinţa Europeană a Aviaţiei Civile este o organizaţie interguvernamentală înfiinţată în 1954, sub egida Consiliului Europei şi a Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale. În prezent, aceasta întruneşte 38 de state membre, Moldova fiind membră din 1996.

11.12.2020 13:31