Chișinău, 4 decembrie 2020 – AAC a participat la a doua întrunire a Grupului de planificare a sistemului de aviație din regiunea europeană (EASPG)

În perioada 1-4 decembrie, reprezentanții Autorității Aeronautice Civile împreună cu directorul AAC, Eugen Coștei, au participat la cea de a doua întrunire a Grupului de planificare a sistemului de aviație din regiunea europeană (EASPG), care s-a desfășurat în regim de teleconferință.

Evenimentul a reunit 164 de participanți din 38 state și 7 organizații internaționale.

Reuniunea a fost prezidată de dl Luis Miguel Ribeiro, Director general al Autorității aeronautice civile din Portugalia, asistat de dna Silvia Gehrer, Director regional Europa și Atlanticul de Nord a Organizației Internaționale a Aviației Civile (OACI).

Subiectele care s-au regăsit în agenda evenimentului au fost: Revizuirea evoluțiilor semnificative ale aviației internaționale cauzate de COVID-19 și consecințele pentru funcționarea normală a domeniului aviației pe plan internațional; revizuirea acțiunilor realizate în urma primei ședințe EASPG, siguranța aviației; planificarea și implementarea navigației aeriene; protecția mediului și alte subiecte, inclusiv alegerea vicepreședintelui EASPG.

Grupul de planificare a sistemului de aviație din regiunea europeană (EASPG) a fost înființat în 2019 de către Consiliul Organizației Aviației Civile Internaționale

Obiectivele EASPG sunt:

a) Asigurarea planurilor și acțiunilor de dezvoltare a sistemului de navigație aeriană din regiunea EUR, care rămân coerente și compatibile cu cele din regiunile adiacente și cu Planurile globale de siguranță a aviației și de navigație aeriană ICAO;

b) Monitorizarea progresului în implementarea Planului global de navigație aeriană și Planului global de siguranță a aviației și raportearea acestora Consiliului OACI;

c) Gestionarea și coordonarea punerii în aplicare a Planului european de siguranță a aviației regionale ICAO (EUR RASP), a planului de navigație aeriană pentru regiunea europeană (EUR eANP), a procedurilor suplimentare regionale EUR și a altor documente conexe;

d) Promovarea și facilitarea armonizării și coordonării programelor subregionale EUR legate de navigația aeriană și siguranță (de exemplu, UE, EASA, EUROCONTROL, ECAC, IAC) și naționale;

e) Asigurarea coordonării și armonizării interregionale a sistemului de aviație EUR cu sistemele de aviație ale regiunilor adiacente (NAT, NAM, MID, AFI, APAC);

f) Acordarea asistenței statelor în eforturile lor de planificare și implementare, dacă este necesar.

Reuniunile EASPG sunt deschise tuturor statelor contractante din zona de acreditare a Oficiului OACI din Europa și Nordul (EUR / NAT) din regiunea EUR.


04.12.2020 21:46