Chișinău, 9 noiembrie 2020 – A demarat colaborarea între AAC și Institutul European de Aviație pe domeniul instruirii personalului aeronautic

În contextul implementării Memorandumului de colaborare încheiat între Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova și Institutul European de Aviație pe lângă Asociația Aeronautică Română, semnat la 15 ianuarie curent, a demarat colaborarea în domeniul aviației civile și instruirii personalului aeronautic.
Astfel, în perioada 4-6 noiembrie, în incinta AAC s-au desfășurat trei cursuri de instruire, la care au participat reprezentanți ai Autorității și ai agenților aeronautici din țară. Trainingul a fost realizat prin delegarea unui expert EASA, care a abordat aspecte teoretice și practice ce țin de subiectele:
1. Operațiuni Aeriene EASA (Introducere);
Practica acestui curs va ajuta experții AAC să aplice structura și principiile de bază ale Regulamentului (UE) nr. 965/2012 al Comisiei ce stabilește cerințele tehnice și a procedurilor administrative legate de operațiunile aeriene, publicat de Uniunea Europeană.

2. Operațiuni Aeriene EASA (Partea SPO);
Cunoștințele acumulate în cadrul acestui curs vor ajuta inspectorii AAC să aplice reglementările pentru operațiunile specializate.
Aceste noi reglementări ale UE au un impact asupra modului în care funcționează autoritățile naționale de aviație, operatorii și demonstrează conformitatea lor cu noile cerințe.

3. Operațiuni Aeriene EASA (Partea NCC).
Acest curs va introduce noile reglementări pentru aviația de afaceri și corporativă.

De asemenea, în contextul relațiilor de colaborare stabilite între Autoritatea Aeronautică Civilă și Institutul European de Aviație din România (organizație de training a Asociației Aeronautice Române), până la finele anului curent vor mai fi oferite câteva instruiri pentru experții Autorității Aeronautice Civile, personalul navigant, controlori de trafic aerian, ingineri, tehnicieni și operatori de aeroport, având ca principale obiective creșterea siguranței și securității aviației civile prin alinierea atât la standardele europene cât și cele internaționale, stabilirea și menținerea unui înalt nivel al siguranței aviației civile, promovarea calității serviciilor și sustenabilității în domeniul aviației civile precum și asigurarea cadrului optim pentru desfășurarea în siguranță a activităților prin pregătirea personalului aeronautic.09.11.2020 15:35