Informații importante

Informație utilă:

28.01.2021

Stimați Proprietari și Utilizatori AU și AUU de Aviație Generală!

Prin prezenta Vă informăm cu privire la adoptarea Legii privind răspunderea civilă şi cerinţele de asigurare a operatorilor aerieni şi a operatorilor de aeronave nr. 118 din 09.07.2020, care intră în vigoare la 08.02.2021.

De asemenea, Vă informăm cu privire la aprobarea Regulamentul privind autorizarea zborurilor şi utilizarea spaţiului aerian naţional de către aeronavele civile şi de stat nr. 870 din 09.12.2020, care intră în vigoare la 24.06.2021.

Aceste acte normative, cât și altele, le puteți consulta accesând - http://www.caa.md/rom/documents/

09.11.2020

Stimați Proprietari și Utilizatori AU și AUU de Aviație Generală!
Prin prezenta Vă informăm cu privire la versiunea noua a Directivei Operaționale DO-11 din 23.08.2019
Această versiune a fost aprobată prin Directiva de modificare DO-14 din 22/10/2020

10.06.2020

Stimați Proprietari și Utilizatori AU și AUU de Aviație Generală!

Prin prezenta Vă informăm cu privire la emiterea Ordinul Directorului AAC RM nr. 23/GEN din 05.06.2020. Documentul poate fi accesat la acest link.

10.06.2020

Stimați Proprietari și Utilizatori AU și AUU de Aviație Generală!

Prin prezenta Vă informăm cu privire la versiunea noua a Directivei Operaționale DO-11 din 23.08.2019 - http://www.caa.md/files/2020_06/1486.pdf

Această versiune a fost aprobată prin Directiva de modificare DO-07 din 09/06/2020 - http://www.caa.md/files/2020_06/1487.pdf

21.02.2020

Stimați Proprietari și Utilizatori AU și AUU!

Prin prezenta Vă invităm pe dvs, cât și membrii organizațiilor pe care le reprezentați, să participaţi la seminarul cu privire la Siguranța Zborurilor care va avea loc pe data 27.02.2020 la ora 16:30 în sala de ședințe a AAС RM.

La această ședință în format extins, la care vor participa reprezentanții Autorității Aeronautice Civile din Republica Moldova, și reprezentanții din domeniul aviației ușoare și ultraușoare – utilizatori, proprietari, aerocluburi, federații, etc și se vor discuta subiecte de interes comun.

20.12.2019

Stimați Proprietari și Utilizatori AU și AUU, RPAS!

Vă informăm cu privire la aprobarea Odinului 63/GEN din 06.12.2019 și a „Procedurii privind alocarea zonelor temporar rezervate și zonelor temporar segregate TRA/TSA pentru activitățile ocazionale de durată scurtă.”

Pentru consultarea cadrului normativ – accesați pagina http://www.caa.md/rom/documents/ , rubrica Alte acte normative.


20.12.2019

Stimați Proprietari și Utilizatori AU și AUU!

Vă invităm să participaţi la seminarul cu privire la Siguranța Zborurilor care va avea loc pe data 23.12.2019 la ora 16:00 în sala de ședințe a AAС RM.

La această ședință în format extins, la care vor participa reprezentanții Autorității Aeronautice Civile din Republica Moldova, I.S. MoldATSA și reprezentanții din domeniul aviației ușoare și ultraușoare – utilizatori, proprietari, aerocluburi, federații, etc și se vor discuta subiecte de interes comun.

De asemenea, pentru conformarea cu cerințele Codului Aerian și HG 831 din 20.08.2018, rugăm fiecare Utilizator să completeze și prezinte la seminarul AAC RM Declarația conform formularului.

În caz de lipsă a Utilizatorului la seminar, rugăm prezentarea Declarația conform formularului până la începerea operațiunilor.

Pentru consultarea cadrului normativ – accesați pagina http://www.caa.md/rom/documents/ .


25.11.2019

Stimați Proprietari și Utilizatori AU și AUU!

Vă invităm să participaţi la seminarul cu privire la Siguranța Zborurilor care va avea loc pe data 28.11.2019 la ora 16:00 în sala de ședințe a AAС RM.

La această ședință în format extins, la care vor participa reprezentanții Autorității Aeronautice Civile din Republica Moldova, I.S. MoldATSA și reprezentanții din domeniul aviației ușoare și ultraușoare – utilizatori, proprietari, aerocluburi, federații, etc și se vor discuta subiecte de interes comun.

De asemenea, pentru conformarea cu cerințele Codului Aerian și HG 831 din 20.08.2018, rugăm fiecare Utilizator să completeze și prezinte la seminarul AAC RM Declarația conform formularului.

În caz de lipsă a Utilizatorului la seminar, rugăm prezentarea Declarația conform formularului până pe 05.12.2019.

Pentru consultarea cadrului normativ – accesați pagina http://www.caa.md/rom/documents/ .


22.11.2019

Proprietarilor și Utilizatorilor AU / AUU, personalului de întreţinere tehnică a AU / AUU.

În legătură cu sosirea sezonului cu temperaturi negative ale aerului, AAC RM vă reamintește de necesitatea îndeplinirii lucrărilor de întreţinere pentru trecererea la operarea de toamnă-iarnă la AU / AUU, începând cu 22.11.2019, în conformitate cu cerințele stabilite în documentația operațională a AU / AUU.

De asemenea, la planificarea și efectuarea zborurilor la temperaturi de zero grade și mai jos, permanent să se țină cont de specificul influienței asupra AU / AUU a condițiilor meteo, cât și cerințele Manualului de Zbor al AU / AUU privind operarea aeronavei în asemenea condiții.

23.07.2019

Lista persoanelor cu funcții de examinator AU, AUU și RPAS

Nr. d/o Nume, Prenume Tipul AU, AUU, RPAS Calificarea eliberată examinatorului Note
1 LUCA Valeriu

AU și AUU motorizate și

nemotorizate

FE (M)

FE (Sp)

FE (D)

FE (W)

Avion

Helicopter

Motodeltaplan

Deltaplan

Autogyro

Parapanta

2 REBEJA Petru

AU și AUU motorizate și

nemotorizate

Examinator inginer

Avion

Helicopter

Motodeltaplan

Deltaplan

Baloane cu aer cald

Autogyro

Parapanta

3 DANICI Anton RPAS

FE (RPAS)

RPAS (diferite construcții cu MTOW până la 150 kg)
4 ȚÎPA Pavel AU și AUU motorizate

FE (M)

FE (Sp)

Avion

5 ACULOV Serghei AU și AUU motorizate

FE (M)

FE (Sp)

Autogyro
6 MÎRZAC Igor AUU motorizate FE (M)

Motodeltaplan

7 FRONEA Vasile AUU nemotorizate FE (W) Parapanta

08.11.2016

 • Proprietarilor , utilizatorilor și personalul de întreţinere tehnica a AU si UU. În legătură cu sosirea sezonului cu temperaturi negative ale aerului, AAC RM vă amintește de necesitatea din 08/11/2016, a îndeplinirii lucrărilor de întreţinere în funcți-une de toamna-iarna, pe AU şi UU, în conformitate cu cerințele stabilite în documenta-ția operațională a AU şi UU.

---

27.05.2014

 • Pentru accesarea informaţiei meteorologice oficiale ”GAMET”, propunem Utilizatorilor VLA (LSpA) să utilizeze datele ce sunt postate pe adresa electronică: www.moldatsa.md/meteo

31.10.2014

05.01.2015

 • Serviciu Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice al Republicii Moldova în anul 2015 planifică efectuarea lucrărilor pentru protejarea culturilor agricole de grindină pe teritoriul RM. În acest scop, pe teritoriile apărate, pentru lansarea în norii de grindină a rachetelor anti - grindină, v-a fi organizat lucrul a 115 puncte de impact al rachetelor.

  Perioada efectuării apărării anti - grindină v-a fi de pe 15 aprilie, pînă pe 30 septembrie 2015. Lansarea rachetelor anti - grindină din punctele rachetare, se asociază cu pericol pentru zborurile tuturor tipurilor de aeronave ce zboară pe deasupra teritoriilor protejate.

  Efectul maximal al rachetelor anti-grad de la locul lansării, după distanţă – 12 km, după înălţime – 9.3 km.

  În legătură cu aceasta, spaţiului aerian necontrolat (clasa “G”) deasupra teritoriilor apărării anti – grindină, pe perioada lansării rachetelor, de pe 15 aprilie, pînă pe 30 septembrie 2015, pentru aeronavele Aviaţiei Civile, inclusiv aeronavele uşoare şi ultrauşoare, se dă statutul “zonă de pericol”.

  În anexa 1, sunt indicate coordonatele punctelor de lansare a rachetelor anti-grad.

24.02.2015

27.02.2015

 • Informaţia gratuită ce conţine AIP Republica Moldova, precum şi AIP ai altor state, se poate de obţinut de pe site – ul: www.ead.eurocontrol.int, după înregistrare.

 • În compartimentul AIP RM, ENR Air Trafic Services Airspace, capitolul ENR 2.1 FIR, TMA, CTR, tabelul ENR 2.1 – 2, din 13.11.2014, specifică că în spaţiul aerian al Republicii Moldova, pînă la FL55 în clasa “G” , limba de radio – comunicare este limba rusă şi engleză.

13.03.2015

 • În legătură cu apropierea sezonului de zboruri pentru AU şi AUU, AAC RM solicită de la Utilizatorii (ce nu sunt Proprietarii aeronavelor), să reînoiască/ prelungească contractele cu Proprietarii aeronavelor, pentru utilizarea AU/ AUU în scopuri personale de antrenament de zbor.

20.08.2015

Nr.

Nume,

Prenume


Tipul AU si AUU

Calificarea eliberata

examinatorului
Note
1 Luca V. AU si AUU motorizate

FE (M)

FE (Sp)

Avion

Elicopter

Motodeltaplan

Balon cu aer cald

Autojir

2 Aculov S. AU si AUU motorizate

FE (M)

FE (Sp)

Autojir
3 Mîrzac I. AUU motorizate

FE (M)

MotodeItapIan
4 Fronea V. AUU nemotorizate

FE (W)

Paraplan

20.10.2015

04.01.2016

 • Serviciu Special pentru Influenţe Active asupra Proceselor Hidrometeorologice al Republicii Moldova în anul 2016 planifică efectuarea lucrărilor pentru protejarea culturilor agricole de grindină pe teritoriul RM. În acest scop, pe teritoriile apărate, pentru lansarea în norii de grindină a rachetelor anti - grindină, v-a fi organizat lucrul a 115 puncte de impact al rachetelor.

  Perioada efectuării apărării anti - grindină v-a fi de pe 15 aprilie, pînă pe 30 septembrie 2016. Lansarea rachetelor anti - grindină din punctele rachetare, se asociază cu pericol pentru zborurile tuturor tipurilor de aeronave ce zboară pe deasupra teritoriilor protejate.

  Efectul maximal al rachetelor anti-grad de la locul lansării, după distanţă – 12 km, după înălţime – 9.3 km.

  În legătură cu aceasta, spaţiului aerian necontrolat (clasa “G”) deasupra teritoriilor apărării anti – grindină, pe perioada lansării rachetelor, de pe 15 aprilie, pînă pe 30 septembrie 2016, pentru aeronavele Aviaţiei Civile, inclusiv aeronavele uşoare şi ultrauşoare, se dă statutul “zonă de pericol”.

  În anexa 1, sunt indicate coordonatele punctelor de lansare a rachetelor anti-grad.

27.05.2015