Plan de inspecţii şi verificări

Planul de desfăşurare a inspecţiilor AAC RM pentru 2020 se va prezenta utilizatorilor AU și AUU cu o luna înaintea indeplinirei inspecției.