Apariţia aviaţiei uşoare

Serviciul de aparate ultrauşoare a fost înfiinţat de către ASAC a RM în anul 2004. În acea perioadă în Republica Moldova efectuau zboruri aproximativ 25 de aparate de zbor de diverse tipuri din categoria ultrauşoară. Zborurile acestor aparate nu erau reglementate de niciun fel de reguli. Regulile din aviaţia naţională în vigoare la momentul respectiv se extindeau numai asupra aparatelor ultrauşoare cu greutate la decolare de peste 5700 kg care se află în exploatare comercială internaţională. De aceea primul pas făcut de către Serviciul de aparate ultrauşoare al ASAC a RM a fost elaborarea şi implementarea regulilor aviatice naţionale „RAC VLA (LSpA)”Reglementările aeronautice civile – Operarea aparatelor de zbor ultrauşoare cu destinaţie diversă şi aeronavelor uşoare cu destinaţie sportivă(Monitorul Oficial din 16.07.2004)
Aceste reglementări au permis punerea în conformitate a funcţionării aparatelor uşoare şi ultrauşoare cu prevederile Legii aviaţiei civile (nr. 1237-ХIII din 09.07.1997) astfel:

 • să ia în considerare aproape toate aparatele de zbor uşoare şi ultrauşoare existente la momentul respectiv în RM şi să stabilească procedurile pentru luarea în calcul a celorlalte aparate de zbor uşoare şi ultrauşoare ce vor fi fost achiziţionate de cetăţenii RM;
 • să aprecieze aeronavigabilitatea aparatelor de zbor uşoare şi ultrauşoare, să emită atestate de aeronavigabilitate şi să stabilească proceduri de evaluare a aeronavigabilităţii pentru alte aparate de zbor uşoare şi ultrauşoare ce vor fi fost achiziţionate de cetăţenii RM;
 • să evalueze nivelul de pregătire a piloţilor ce exploatează aparatele de zbor ultrauşoare avute în vedere şi să stabilească proceduri de emitere a Licenţelor de pilot ULM atât pentru cetăţenii RM cât şi pentru cetăţenii străini;
 • să stabilească procedura de desfăşurare a instruirii pentru instruirea în vederea pilotării aparatelor ultrauşoare
 • să stabilească procedura de efectuare a zborurilor aparatelor uşoare şi ultrauşoare în RM;
 • să stabilească procedura de utilizare a spaţiului aerian al RM de către piloţii de aparate uşoare şi ultrauşoare;
 • să păstreze potenţialul aviatic al „micii aviaţii” din RM şi să dea un impuls dezvoltării ei ulterioare;
 • să asigure exploatarea sigură a altor aparate de zbor din aviaţia generală şi de stat;
 • să protejeze interesele comune de apărare a oamenilor şi bunurilor la utilizarea aparatelor uşoare şi ultrauşoare;
 • să pună bazele unei colaborări internaţionale în domeniul aviaţiei uşoare;
 • să dea un impuls apariţiei cluburi aero-sportive şi dezvoltării sporturilor aviatice în RM.