Concepte de dezvoltare

Principalii factori care influențează dezvoltarea Aviației Generale Ușoare și Ultraușoare

AG - AU/AUU în Republica Moldova:


• prezența / absența unei legături între viitorul „AG - AU/AUU”, tipurile sale de activități, cu perspectivele economice, sociale și culturale ale țării;

• cadrul legislativ existent al țării, care reflectă / nu reflectă posibilitatea realizării potențialului, a diferitelor tipuri de activități ale aeronavelor AG și a disponibilității procedurilor legale pentru utilizatorii AG în domeniul aplicării și operării aeronavelor AG;

• capacitate de plată ridicată / scăzută a populației din țară, deoarece distribuția cantitativă a AG – AU/AUU pe teritoriul țării este direct dependentă de depozitele populației în teritorii (districte, regiuni) de depozite (indicatorul mediu poate fi considerat 81,5 milioane dolari SUA / 63,2 milioane euro pentru 1 avion / elicopter din clasa AU / AUU);

• prezența / absența unui climat favorabil investițiilor în infrastructura „AG – AU/AUU” din țară;

• taxe vamale ridicate / mici pentru importul în țara AG – AU/AUU și componente pentru acestea, precum și dimensiunea cotelor de impozitare pentru diferite tipuri de utilizare a aeronavelor AG – AU/AUU;

• prezența / absența cofinanțării de către stat a ratelor dobânzii la leasingul aeronavelor de „aviație general – ușoară și ultraușoară” utilizate în viața economică și aeriană-sportivă a țării;

• tendința continuă de creștere a costului AG – AU/AUU de fabricare străină;

• posibilitatea / lipsa posibilității de a utiliza AG – AU/AUU în scopuri comerciale, cel puțin în cadrul organizațiilor de agrement aeronautice;

• prezența / absența pe teritoriul țării a producției aeronavelor de „aviație ușoară”, inclusiv în cadrul întreprinderilor mixte;

• prezența / absența infrastructurii aeriene acceptabile și a personalului tehnic pentru AG.

Notă:

1. "AG este baza pentru promovarea și dezvoltarea aviației civile în Europa în ansamblu!" (Strategia europeană de siguranță a zborurilor AG, documentul MD-3-2012 din 30.08.2012).

2. Statisticile mondiale afirmă că, dacă nu există o forță „aeriană ușoară” în țară, atunci în 10-15 ani „aviația mare” va degrada!).

Concluzii din analiza principalilor factori care influențează dezvoltarea Aviației Generale Ușoare și Ultraușoare AG - AU/AUU în Republica Moldova:

• fără a lega utilizarea viitoare a AG – AU/AUU RM cu perspectivele economice, sociale și culturale ale Republicii Moldova - „aviația ușoară / AG” nu va fi ridicată!

• Fără baza legislativă a Republicii Moldova, care ar reflecta posibilitatea realizării potențialului diferitelor tipuri de activități ale aeronavelor AG și ar asigura accesibilitatea pentru Utilizatorii AG a procedurilor legislative în domeniul aplicării și operării aeronavelor AG, " aviația ușoară / AG" nu poate fi dezvoltată!

• fără apariția unei clase de mijloc în țară, fără a lua în considerare în legislația țării importanța utilizării și funcționării particularităților aeronavelor ușoare și aeronavelor ultralight - „aviația” nu poate fi dezvoltată! (Prin urmare, este foarte important pentru stat să creeze condiții favorabile apariției unei clase de mijloc a populației, adică condiții favorabile activității și sustenabilității afacerilor);

• dacă statul nu își investește fondurile în dezvoltarea activității AG - dezvoltarea „aviației ușoare / AG” va avea loc, mai întâi, în acele zone în care depozitele populației din Republica Moldova vor fi mai mari decât indicatorul peste medie;

• infrastructura aeriană pentru activitățile AG, pe cheltuiala statului, ar trebui creată în acele zone în care depozitele populației din Republica Moldova vor fi mai mari decât indicatorul peste medie;

• gradul de dezvoltare a tuturor tipurilor de activități AG – AU/AUU RM, inclusiv sectorul aeronautic-sportiv, va depinde de climatul investițional favorabil în „aviația ușoară / AG”, crearea taxelor vamale preferențiale pentru AG – AU/AUU RM și cote de impozitare preferențiale pentru utilizarea lor;

• gradul de dezvoltare a „aviației ușoare / AG”, la nivel interregional, va depinde de activitatea de afaceri a populației, a organizațiilor publice de aviație și a statului;

• crearea condițiilor preferențiale pentru persoanele juridice și persoanele fizice care produc aeronave AG – AU/AUU în Republica Moldova.


Principalele sarcini, a căror soluționare va asigura dezvoltarea „aviației ușoare / AG” a Republicii Moldova și modalități de rezolvare a acestora.

1. Sarcini principale:

• aprobarea strategiei și programului pentru dezvoltarea „aviației ușoare”, precum și a conceptului de utilizare a AG – AU/AUU în diferite sectoare ale vieții economice, sociale, culturale a statului și a populației sale;

• ajustarea cadrului legal în domeniul AG, luând în considerare tendințele globale, i. e. crearea și / sau adăugarea de norme, standarde, reglementări aeronautice, proceduri administrative și operaționale, un sistem de control al siguranței zborului, reguli și proceduri pentru investigarea accidentelor aviatice legate de funcționarea și utilizarea aeronavelor fără pilot și a AG – AU/AUU, elemente de securitate a aviației în AG, etc;

• furnizarea de privilegii fiscale și vamale de către stat către proprietarii AU și AUU din AG și proprietarii organizațiilor de infrastructură care operează în domeniul utilizării AU și AUU din AG;

• crearea de reguli simplificate pentru înregistrarea activităților antreprenoriale de către operatorii de AU și AUU din AG și alocarea de terenuri pentru decolare-aterizare AU și AUU din AG / puncte de lansare pentru parapante, deltaplane și BAC;

• crearea unui sistem de sprijin financiar de la stat vizat pentru cele mai semnificative, pentru țară și regiunile sale, proiecte cu utilizarea AU și AUU din AG, cu condiția ca statul însuși și / sau sponsorii să devină fondatorii acestor proiecte;

• stabilirea listei de obiecte și subiecte supuse autorizării de către AAC RM, precum și delegarea unui număr de competențe ale AAC RM de a administra anumite tipuri de AUU motorizate și nemotorizate;

• determinarea competențelor, cerințelor și responsabilităților pentru organizațiile publice de aviație la nivel republican, precum și pentru organizațiile de agrement din aviație care operează în domeniul utilizării AU și AUU din AG, precum și stabilirea procedurilor de control și supraveghere a activităților lor de către AAC RM;

• crearea, la nivel republican, a unor sporturi aeronautice independente, autorizate de AAC RM, structuri (federații de sport aviatic), organizarea activităților sporturilor specifice pe AU și AUU din AG și gestionarea subsistemelor acestora (cluburi de aviație , Utilizatori), precum și să răspundă pentru: dezvoltarea unui sport aviatic, crearea unei baze sportive pentru utilizarea AU și AUU din AG, reglementarea elementelor care asigură funcționarea de înaltă calitate a sportului aviatic și a subsistemelor sale, inclusiv pentru îndeplinirea funcțiilor de supraveghere și control, utilizare sigură, tipul AU și AUU din AG;

• determinarea competențelor, cerințelor și responsabilităților pentru organizațiile publice de aviație care funcționează ca organizații de agrement aeronautic sau organizații de sport aviatic, precum și procedura de control și supraveghere a activităților lor;

• introducerea unui sistem de instructori privați, examinatori, experți tehnici și medicali, dispeceri, coordonatori la locurile de decolare și aterizare și puncte de start AG, în funcție de categoria AU și AUU din AG;

• perfecționarea „Registrului de Aeronave Civile din Republica Moldova”, completându-l cu o parte care se referă doar la AU și AUU din AG, necomplexe, cu MTOW mai puțin de 2730 kg și aeronave ultra-ușoare;

• crearea „Registrului de parapante și deltaplane” la organizațiile publice de aviație și sport, la nivel republican (adică parapantele și deltaplanele ar trebui eliminate din „Registrul Aeronavelor Civile din Republica Moldova”);

• crearea, în cadrul organizațiilor de întreținere a aeronavelor existente, precum și cu companiile aeriene, cluburile aeronautice tehnice și sportive, cluburile aeronautice, etc. - centre de întreținere și prelungire a navigabilității AU și AUU din AG;

• perfecționarea baze de date unificate a personalului de aviație și a aeronavelor din structurile „aviației ușoare / AG”;

• perfecțioanrea sistemului pe trei niveluri de instruire a personalului din aviație pentru „aviație ușoară / AG” (inclusiv: nivelul 1 - instruirea personalului pentru aeronave necomerciale; nivel 2 - instruire pentru personalul AU necomerciale cu MTOW nu mai mult de 2730 kg; nivel 3 - instruire pentru personalul AU și AUU comerciale cu eliberarea certificatelor cu valabilitate națională pentru aceste aeronave). Nivelul de pregătire, de la ce nivel pentru a începe antrenamentul - ar trebui să fie determinat de obiectivele utilizării în continuare a aeronavei;

Notă: Obținerea licențelor personalului de aviație pentru efectuarea de zboruri internaționale și / sau zboruri ca pilot comercial, pentru persoanele care dețin un certificat național, este posibilă numai după ce au finalizat (sau pregătirea lor suplimentară) în instituții de învățământ aviatice certificate (academii, universități), Centre de Instruire AG).

• perfecționarea procedurilor de recunoaștere reciprocă a certificatelor relevante ale specialiștilor în aviație obținute în străinătate;

• perfecționarea procedurilor pentru obținerea informațiilor meteorologice și aeronautice oficiale de către operatorii AU și AUU AG;

• determinarea nivelului de organizare a elementelor legate de securitatea aeronautică în timpul zborurilor AU și AUU pe aerodromuri necertificate (terenuri de decolare-aterizare, puncte de lansare);

• crearea unui centru unificat pentru zborurile de căutare-salvare cu AU și AUU pe teritoriul Republicii Moldova;

• crearea în Republica Moldova a unei structuri care asigură AU și AUU AG tipurile de combustibil necesare.

2. Modalități de soluții care contribuie la dezvoltarea „aviației ușoare” necesare din partea statului:

• caracteristicile, tendințele, multifuncționalitatea și importanța pentru societatea civilă și starea de fapt a „aviației ușoare / AG”, să fie reflectate în „Strategia pentru dezvoltarea aviației civile din Republica Moldova”;

• să se facă completări, ținând cont de funcționarea și utilizarea AUN și AUU - AG, în legile Republicii Moldova: „apărarea anti-aeriană”, „cu privire la securitatea aeronautică”, „cu privire la vamă”, „cu privire la frontiera de stat”, „cu privire la educație ”,„cu privire la antreprenoriat ”, „cu privire la asigurări”, „cu privire la securitatea națională ”, „cu privire la Departamentul Situațiilor Excepționale”, „cu privire la organizațiile publice ”, „cu privire la federațiile sportive ”, „cu privire la licențiere ”, în „Codul fiscal ”, „Cod penal ”, „Codul administrativ”, în „Regulamentul privind utilizarea spațiului aerian al RM” și în „Regulamentul privind activitățile comisiei interdepartamentale pentru gestionarea utilizării spațiului aerian al RM ";


• să finalizeze și să pună în aplicare un set de reguli de aviație care reglementează utilizarea și funcționarea AU și AUU AG, luând în considerare completările și modificările la Codul Aerian al Republicii Moldova și la legile și reglementările de mai sus ale Republicii Moldova;

• determinarea sursei, volumului, procedurii de sprijin financiar de către stat a organizațiilor publice aeronautice și sport aviatic din Republica Moldova. (Exemple: deducerea pentru necesitățile sporturilor aviatice din RM a 0,1 euro din taxele de aeroport; sau deducerea a 2% din taxele impuse persoanelor fizice sau juridice care lucrează în industria aviației în scopul sponsorizării cluburilor de aviație; efectuarea zborurilor de agrement contra cost, contribuții la FAI pe cheltuiala statului; atragerea de investiții publice și private străine pentru a oferi sprijin financiar sportivilor din aviație cu un rating mondial ridicat și cluburilor aeronautice de importanță republicană; sprijin din partea statului pentru antreprenorii privați care își investesc fondurile în dezvoltarea „AU și AUU - AG”; sprijinul statului în sectoare importante ale vieții economice, sociale și culturale a țării etc.);

• să dezvolte proceduri pentru admiterea utilizatorilor și a AU și AUU AG la zboruri comerciale;

• să perfecționeze procedurile de înregistrare și utilizare a infrastructurii și a componentelor de personal utilizate pentru zborurile AU și AUU (piste, centre de întreținere pentru AU și AUU, personal aeronautic și ethnic pentru AU și AUU cu MTOV de până la 2730 kg pentru activități necomerciale și comerciale , experți și personal medical pe diferite tipuri de AU și AUU, examinatori);

• să stabilească lista echipamentului minim obligatoriu pentru diferite tipuri de AU și AUU necesare pentru a asigura un nivel acceptabil de siguranță a zborurilor pentru toate aeronavele din spațiul aerian al Republicii Moldova (stații radio, navigatori prin satelit, transpondere, radio-balize de urgență, sisteme de avertizare a coliziunilor cu alte aeronave etc.);

• să completeze procedurile de aplicare a sancțiunilor pentru încălcări administrative în funcționarea și utilizarea AU și AUU (pentru ce, cât, de cine, cum, etc.);

• să determine organizarea și procedurile de căutare-salvare pentru AU și AUU care efectuează zboruri în spațiul aerian al RM din clasa "G";

• să completeze sau să dezvolte cerințe pentru organizațiile publice aeronautice și de sport aviatic autorizate de AAC a Republicii Moldova sau organizațiile publice aeronautice autorizate și sporturi aviatice (federații sportive aeronautice, cluburi de aviație, asociații de aviație etc.), persoane fizice (instructori, experți, examinatori), precum și stabilirea drepturilor și responsabilității acestora pentru organizarea zborurilor, tipurile corespunzătoare de AU și AUU, eliberarea documentelor de navigabilitate pentru aceste aeronave, instruirea personalului de aviație, respectarea cerințelor pentru siguranța zborului și securitatea aeronautică, păstrarea evidenței AUU, organizarea competițiilor de aviație;

• crearea unui sistem de instruire a personalului tehnic de aviație pentru funcționarea AU și AUU, dispecerilor, coordonatorilor de piste de decolare-aterizare pentru AU și AUU;

• pe baza Centrului Aeronautic de Instruire AG RM, împreună cu Academia de Științe a Republicii Moldova, să efectueze cercetări privind utilizarea AU și AUU în domenii precum aviația medicală, agricultură, silvicultură, cadastru imobiliar, protecția mediului, căutare-salvare, monitorizarea frontierelor, drumurilor, liniilor electrice etc.;

• crearea unei proceduri de înregistrare și utilizare a aerodromurilor sportive, a locurilor de decolare și aterizare, a punctelor de lansare a aeronavelor ultraușoare nemotorizate;

• pe baza uneia dintre școlile secundare din Chișinău, crearea unui „Centru de formare științifică și tehnică a tinerilor în domeniul aviației” și a unei „școli pentru tinerii piloți”.