Asigurarea în transport aerian

Asigurarea şi răspunderea în sectorul aviaţiei civile

În cadrul politicii comune din domeniul transporturilor şi în scopul consolidării protecţiei consumatorului, este important să se asigure un nivel de asigurare minim adecvat pentru reglementarea răspunderii operatorilor de transport aerian cu privire la pasageri, bagaje, mărfuri şi terţe părţi, pentru a acoperi riscurile legate de răspunderea specifică în materia activităţii aeriene (inclusiv riscurile legate de acte de război, terorism, deturnare, acte de sabotaj, sechestrarea ilegală a aeronavei şi rebeliunea civilă).

Cadrul juridic privind activitatea în domeniul asigurărilor şi reasigurărilor, dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor dintre asigurători, asiguraţi şi terţe persoane este format din Constituţia Republicii Moldova, Codul civil al Republicii Moldova, Legea cu privire la asigurări nr. 407-XVI din 21.12.2006, Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă a transportatorilor faţă de călători nr. 1553-XIII din 25.02.1998, actele normative ale Autorităţii de supraveghere emise întru executarea Legii cu privire la asigurări, acordurile internaţionale în domeniu la care Republica Moldova este parte.

În prezent, agenţii aeronautici au raporturi în domeniul asigurării naţionale de răspundere civilă cu următoarele organizaţii de asigurare (asiguratori):

Legislaţia europeană cu privire la răspunderea operatorilor de transport aerian şi a drepturilor pasagerilor care folosesc acest mod de transport

Obligaţiile operatorilor de transport aerian comunitari privind răspunderea faţă de călători în caz de accident pentru daunele suferite în cazul decesului sau rănirii unui călător sau altei vătămări corporale suferite de un călător, în cazul în care accidentul care a produs dauna a avut loc la bordul unui avion sau în cursul oricărei operaţiuni de îmbarcare sau debarcare sunt stabilite în Regulamentul (CE) nr. 2027/97 al Consiliului din 9 octombrie 1997 privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente, cu modificările şi completările ulterioare.

Convenţia de la Montréal prevede răspunderea nelimitată în cazul decesului sau vătămării pasagerilor transportului aerian.

Cerinţele de asigurare minime pentru transportatorii aerieni şi operatorii de aeronave faţă de pasageri, bunuri, mărfuri şi terţi, atît pentru zborurile comerciale, cît şi private sunt fixate în Regulamentul (CE) nr.785/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21aprilie 2004 privind cerinţele de asigurare a operatorilor de transport aerian şi a operatorilor de aeronave, cu modificările şi completările ulterioare.

În ceea ce priveşte transportul de poştă, cerinţele referitoare la asigurare sunt cele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate.

Asigurarea privind răspunderea faţă de pasageri, bagaje şi mărfuri

 1. Operatul aerian trebuie să fie asigurat şi să menţină în termeni de valabilitate contractele de asigurare corespunzătoare care să acopere răspunderea în cazul unor accidente, în special faţă de pasageri, bagaje, mărfuri, în conformitate cu prevederile Convenţiei pentru unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaţional, încheiată la Montréal la 28 mai 1999, cu modificările şi completările ulterioare din 30.12.2009.

  Astfel, nivelul de asigurare nu poate fi mai mic decît:

  1. 113 100 Drepturi Speciale de Tragere (SDR) pentru pasager în cazul decesului sau vătămării corporale în urma accidentului /incidentului aeronautic (art 21, paragraful 1 al Convenţiei);
  2. 4 694 SDR pentru fiecare pasager în cazul daunelor survenite datorită întîrzierii în transportul persoanelor art 22, paragraful 1 al Convenţiei);
  3. 1 131 SDR pentru fiecare pasager în caz de distrugere, pierdere, deteriorare sau întîrziere la transportul bagajului (art 22, paragraful 2 al Convenţiei);
  4. 19 SDR per kilogram răspunderea transportatorului în caz de distrugere, pierdere, deteriorare sau întîrziere la transportul de mărfuri (art 22, paragraful 3 al Convenţiei).

 2. Operatorul aerian care efectuează zboruri în ţările membre ale Conferinţei Europene a Aviaţiei Civile (CEAC) trebuie să garanteze un nivel minim de asigurare estimat la 250000 SDR, în caz de deces, rănirii sau altei vătămări corporale suferite de un pasager în urma unui accident aeronautic, în conformitate cu prevederile Rezoluţiei CEAC privind nivelul minim de asigurare a pasagerilor şi răspunderii civile faţă de terţi, aprobate la 13 decembrie 2000 (Resolution ECAC/25-1).

Asigurarea privind răspunderea faţă de terţi

 1. Operatorul aerian care efectuează zboruri în ţările membre ale Conferinţei Europene a Aviaţiei Civile (CEAC) trebuie să garanteze un nivel de asigurare pentru fiecare aeronavă pentru daunele produse terţilor persoane în urma unui accident aeronautic în conformitate cu prevederile Rezoluţiei CEAC privind nivelul minim de asigurare a pasagerilor şi răspunderii civile faţă de terţi (Resolution ECAC/25-1) şi nu va fi mai mic decît:
 1. 1 500 000 SDR – Categoria I (aeronave pînă la 2 000 kg);
 2. 4 500 000 SDR – Categoria II (aeronave pînă la 6 000 kg);
 3. 12 000 000 SDR – Categoria III (aeronave pînă la 25 000 kg);
 4. 50 000 000 SDR – Categoria IV (aeronave pînă la 100 000 kg);
 5. 90 000 000 SDR – Categoria V (aeronave peste 100 000 kg).

 1. Operatorul aerian care efectuează zboruri în alte regiuni ale lumii decît ţările CEAC trebuie să garanteze un nivel de asigurare pentru fiecare aeronavă pentru daunele produse terţilor persoane în urma unui accident aeronautic în conformitate cu cerinţele statelor regiunii de operare.