Cerinţe economice la certificarea aerodromurilor

Autorizarea aerodromurilor civile se face conform cerinţelor reglementării aeronautice RAC-CAO “Reglementarea aerodromurilor (operatorilor de aerodrom)”, ediţia 01/august 2002, aprobată prin Ordinul A.S.A.C. nr. 48/GEN din 16.08.2002, publicată în Monitorul Oficial nr. nr. 121/279 din 22.08.2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PROCEDURA DE CERTIFICARE AL AERODROMURILOR

Evaluarea economică a solicitantului

Solicitarea iniţială, prelungirea termenului de valabilitate a Certificatului de operator al aerodromului şi modificarea aceastuia
Cerinţe economice Satisfacerea cerinţelor economice de către solicitant
1. Existenţa confirmării băncii privind solvabilitatea solicitantului şi disponibilitatea mijloacelor băneşti suficiente. Extrasul din contul bancar.
2. Business-planul privind exploatarea aerodromului cu o perspectivă de cel puţin 1 an.
3. Demonstrare a disponibilităţii resurselor financiare suficiente pentru asigurarea exploatării în siguranţă a aerodromului.
  • Rezultatele financiare (venituri şi cheltuieli) lunare prognozate pentru următoarele 6 luni din data estimată a iniţierii activităţii;
  • Fluxul mijloacelor băneşti lunar prognozat pentru 6 luni (încasări şi plăţi băneşti) şi realizarea Planului de afaceri;
  • Posibilele surse de acoperire a necesarului estimat de resurse financiare;
  • Sursele de finanţare a activităţii entităţii disponibile (proprii sau împrumutate) identificate de către solicitant;
  • Mărimea şi structura surselor proprii.
4. Copia contractului de asigurare de răspundere civilă care să cuprindă riscurile de aviaţie, referitoare la exploatarea aerodromului.