Contacte

Autoritatea Aeronautică Civilă
Telefon:
(+373 22) 823 500; 823 523
FAX: (+373 22) 529 118
AFTN: LUKKYAYX
Adresa poştală: Republica Moldova, Chişinău, bd. Dacia 80/2, MD-2026

Funcţia Telefon e-mail
Director +373 22 823 500 dg@caa.gov.md
Director adjunct +373 22 823 500
Anticamera +373 22 823 500 info@caa.gov.md


Subdiviziuni organizaţionale

Denumirea

Telefon

е-mail personal/
e-mail subdiviziune

Direcţia operaţiuni de zbor

+373 22 823 510

ops@caa.gov.md

Direcţia navigabilitate

+373 22 823 530

aw@caa.gov.md

Direcţia aeroporturi

+373 22 823 550

ap@caa.gov.md

Direcţia navigaţie aeriană

+373 22 823 560

ans@caa.gov.md

Direcţia autorizare personal aeronautic

+373 22 823 632

pel@caa.gov.md

Secţia aviaţie uşoară şi ultrauşoară

+373 22 823 660

la@caa.gov.md

Serviciul inspecţii aeronave străine

+373 22 823 650

safa@caa.gov.md

Serviciul securitate aeronautică

+373 22 823 570

avsec@caa.gov.md

Serviciul siguranţa zborurilor şi căutare - salvare

+373 22 823 640

sms@caa.gov.md

Secţia controlul calităţii

+373 22 823 610

quality@caa.gov.md

Direcţia relaţii internationale

+373 22 823 600

dri@caa.gov.md

Direcţia economie şi analiză

+373 22 823 590

economy@caa.gov.md

Serviciul administrativ

+373 22 823 680

administration@caa.gov.md

Serviciul TI şi e-Transformare

+373 22 823 690

it@caa.gov.md

Serviciul secretariat

+373 22 823 523

secretariat@caa.gov.md

Direcţia reglementări

+373 22 823 580

reglementation@caa.gov.md

Direcţia juridică şi resurse umane

+373 22 823 620

legal@caa.gov.md

Serviciul medicină aeronautică

+373 22 823 670

ams@caa.gov.md

Secţia contabilitate

+373 22 823 700

accounting@caa.gov.md

PR si relatii cu presa

+373 69 146 652

irina.bodolica@caa.gov.md

«SIGURANŢA OCUPAŢIONALĂ»

comunicarea accidentelor de muncă

+373 69 999 356

sergiu.croitor@caa.gov.md

Serviciul protecția consumatorului +373 22 823 583 vitalie.savciuc@caa.gov.md