Graficul controalelor

Aceste grafice reprezintă extrase din Registrul de Stat al controalelor şi sunt, în acelaşi timp, parte componentă a Planului de Activitate al AAC RM pentru anul 2013.

Graficul Controalelor pentru trimestrul II al anului 2013.

Graficul Controalelor pentru trimestrul III al anului 2013.