Cadrul Normativ

CADRUL NORMATIV PRIVIND EFECTUAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE

  • Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice
  • Legea nr. 96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice.
  • Hotărîrea Guvernului RM Nr. 763 din 11.10.2012 cu privire la aprobarea Documentaţiei-standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii.
  • Hotărîrea Guvernului RM Nr. 837 din 11.11.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind Vocabularul comun al achiziţiilor publice (CPV).
  • Hotărîrea Guvernului RM Nr. 834 din 13.09.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări.
  • Hotărîrea Guvernului RM Nr. 355 din 08.05.2009 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului Informaţional Automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice”.
  • Hotărîrea Guvernului RM Nr. 1404 din 10.12.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a valorii estimative a contractelor de achiziţii publice şi planificarea acestora.
  • Hotărîrea Guvernului Nr. 9 din 17.01.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la întocmirea şi păstrarea dosarului achiziţiei publice.
  • Hotărîrea Guvernului RM Nr. 245 din 04.03.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri.
  • Hotărîrea Guvernului RM Nr. 1380 din 10.12.2007 privind aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziţii.