Proceduri și instrucțiuni aeronautice

Nr

CODUL şi denumirea originală a documentului

Descrierea

Adăugat

Ediţia

Ro

En

Ru

1

PIAC-AGA-CONSAVIZ

«Eliberarea avizelor pentru amplasarea construcțiilor, instalațiilor și echipamentelor în zonele supuse servituților aeronautice»

Procedura de acordare a avizelor privind coordonarea construcţiei şi amplasarea obiectelor în zonele aerodromurilor civile ale Republicii Moldova

Noembrie

2019

Ediţia 01/ Noembrie

2019

2

PIAC-AGA-AVCONS

«Eliberarea avizelor privind construcţia/reconstrucţia aerodromurilor/aeroporturilor/heliporturilor şi a obiectelor speciale»

Eliberarea avizelor privind construcţia/reconstrucţia aerodromurilor/aeroporturilor/heliporturilor şi a obiectelor speciale

Iunie 2020

Ed. 01

17.06.2020


3

GM-AER-WILDLIFE
«Reducerea riscului de impact al aeronavelor cu păsările și animalele sălbatice»

«Reducerea riscului de impact al aeronavelor cu păsările și animalele sălbatice» Acest material instructiv furnizează informații de specialitate privind elaborarea si implementarea unui program specific de supraveghere si îndepărtare a păsărilor şi animalelor sălbatici, in scopul reducerii riscului de impact al aeronavelor cu ele pe teritoriul aeroporturilor si in vecinătatea acestora.

Mai

2020

Ediţia 01/

Мai 2020

4

MI.DAP.DATA.BIRDSTRIKE

«Sistemul de furnizare а datelor, colectare şi analiză rapoartelor privind coliziuni cu păsări»

Material instructiv cu privire la sistemul de colectare a datelor şi analiză rapoartelor privind coliziuni cu păsări şi furnizare acestor informaţii către OACI

Mai

2016

Ediţia 02/ Aprilie 2016

5

MI.DAP.RISK.MANAGEMENT

«Managementul riscurilor de siguranta»

Acest material instructiv definește un cadru pentru managementul riscului în cadrul operatorilor de aerodrom şi a întreprinderilor ce prestează servicii la sol

Mai

2016

Ediţia 02/ Aprilie 2016