Cadru legislativ

Legislaţia internaţională
1. Anexa 2 "Reguli de zbor"
2. Anexa 3 "Asigurarea meteorologică în domeniul navigației aeriene internaționale"
3. Anexa 4 "Harţile de navigație aeriană"
4. Anexa 5 "Unități de măsurare utilizate în operațiunile aeriene și la sol"
5. Anexa 10 “Telecomunicații aeronautice”
6. Anexa 11 "Servicii de trafic aerian"
7. Anexa 15 "Servicii de informare aeronautică"
8. Doc. 9906
Legislaţie naţională
1. Legea aviaţiei civile
2. Codul aerian al Republicii Moldova
3. RAC-ANSPC Certificarea furnizorului de servicii de navigatie aeriana
4. RAC-ATE Inregistrarea emitătoarelor radio, perfectarea şi acordarea Autorizaţiei de instalare ţi exploatare a acestora
5. RAC-TA Telecomunicaţii aeronautice
6. Cerinte tehnice privind hartile aeronautice.
7. Cerinţe tehnice. Regulile aerului.
8. Cerinţe tehnice. Servicii de trafic aerian.
9. Cerinţe tehnice. Servicii de informare aeronautică.
10. Cerinţe tehnice privind utilizarea unităţilor de măsură în aviaţia civilă.
11. Cerinţe tehnice "Asistenţa meteorologică a activităţilor aeronautice civile"
12. Cerințe tehnice - Calificarea şi competențele personalului meteorologic aeronautic
13. Cerințe tehnice – Stabilirea cerințelor pentru aplicarea unui protocol de transfer al mesajelor de zbor folosit în scopul notificării, coordonării și transferului zborurilor între unitățile ATC
14. Cerințe tehnice - Stabilirea cerinţelor aplicabile sistemelor automate pentru schimbul datelor de zbor în scopul notificării, al coordonării şi al transferului zborurilor între unităţile ATC.
15. Cerințe tehnice privind proiectarea, verificarea și aprobarea procedurilor de zbor instrumental.