Statistică şi indicatori

ANALIZA SUCCINTĂ A SITUAŢIEI ACTUALE A AVIAŢIEI CIVILE

Actualmente, în ramură 10 companii deţin Certificatul de operator aerian: C.A. „Air Moldova” S.R.L., C.A.„Aerotranscargo” S.R.L., C.A.„Tera Avia” S.R.L., Î.M.C.A „Valan Internaţional Cargo” S.R.L., C.A.„AIM AIR” S.R.L.,C.A.. „Megaviation” S.R.L, C.A. „Pecotox” S.R.L., C.A „Air Stroc”, S.R.L., C.A. „Fly One” S.R.L., C.A. „Fly Pro” S.R.L. şi 3 companii deţin Autorizaţia de operator aerian pentru efectuarea operaţiunilor de lucru aerian: S.R.L. „Diplomat Air”, S.R.L. „Pecotox”, Î.S. „Moldaeroservice”.

Companiile aeriene certificate execută curse regulate (3 companii aeriene), zboruri charter şi operaţiuni de lucru aerian.

Pe parcursul anului 2019 au fost transportaţi în total 2 995 530 pasageri înregistrat o creştere de 5,9 % comparativ cu perioada anului 2018 (2 828 626 pasageri).

Repartizarea cotei-părţi a transporturilor de pasageri între companiile aeriene naţionale şi străine care efectuează zboruri regulate în/din Republica Moldova este de 52,4 şi, respectiv, 47,6 la sută.

Din 10 companii aeriene certificate 3 efectuează transporturi regulate de pasageri și mărfuri pe/de pe Aeroportul Internaţional Chişinău - Compania Aeriană „Air Moldova" S.R.L., Compania Aeriană „Fly One” S.R.L., Compania aeriană „Aerotranscargo” S.R.L..

Pe perioada anului 2019 au fost transportate în total 2 757,0 tone de marfă şi 1010,7 tone poştă. Comparativ cu perioada anului 2018 transporturile de mărfuri au înregistrat descreștere de 15,1,% şi transporturile de poştă au înregistrat o creştere de 7,4 %.

Analizând evoluţia principalilor indicatori economici ce caracterizează transporturile aeriene constatăm că aceştia au avut o tendinţă de creştere.

Pe parcursul ultimilor 11 ani transporturile aeriene au avut următoarea evoluţie:

Denumirea indicatorului

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Decolări de aeronave

12355

13751

15022

16113

16858

19756

22468

22033

27113

27949

27092

Transporturi de pasageri

808096

937030

1046086

1220506

1321236

1781166

2226441

2206266

2744465

2828626

2995530

Transporturi de marfă

1630,7

1815,5

2068,5

2022,4

2309,7

2243,1

2230,9

2130,1

2743,3

3245.9

2757,0

Transporturi de poştă

402,5

583,7

597,7

743,0

642,1

680,4

660,9

644,2

745,4

940,7

1010,7

Tabelele statistice