Informaţii generale

Una din atribuţiile Autorităţii Aeronautice Civile este de a licenția personalul aeronautic al aviaţiei civile a Republicii Moldova şi supraveghea permanentă în vederea respectării standardelor în acest domeniu.

În acest sens Autoritatea Aeronautică Civilă, prin intermediul Direcţiei Autorizare personal Aeronautic, care este o subdiviziune a sa, are împuternicire de a executa următoarele sarcini:

 • asigurarea executării actelor normative care reglementează acordarea, revalidarea, reînnoirea şi validarea certificatelor, calificărilor şi autorizaţiilor de personal aeronautic;
 • acordarea, revalidarea şi reînnoirea certificatelor, calificărilor şi autorizaţiilor de personal aeronautic;
 • validarea certificatelor şi calificărilor de personal aeronautic eliberate de către autorităţile aviaţiei civile din alte ţări;
 • examinarea concluziilor cu privire la aptitudinile privind starea sănătăţii în vederea acordării sau revalidării termenului de valabilitate a certificatelor;
 • acordarea, prelungirea termenului de valabilitate şi reînnoirea certificatelor organizaţiilor care propun pregătirea teoretică şi practică a personalului aeronautic;
 • recunoaşterea instituţiilor de învăţământ ale altor state care propun pregătirea teoretică şi practică a personalului aeronautic;
 • organizarea inspecţiilor şi testărilor practice ale personalului aeronautic (în zbor şi la sol) în scopul revalidării termenului de valabilitate şi reînnoirea certificatelor sau calificărilor;
 • elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul autorizării personalului aeronautic a aviaţiei civile a Republicii Moldova;
 • elaborarea proiectelor amendamentelor şi actelor normative ale Republicii Moldova în domeniul certificării personalului aeronautic în baza amendamentelor şi actelor normative ale organizaţiilor internaţionale ale aviaţiei civile, ale cărui membru este Republica Moldova;
 • organizarea examenelor în vederea evaluării cunoştinţelor teoretice ale personalului aeronautic;
 • controlul asupra respectării legislaţiei naţionale ce ţine de autorizarea personalului aeronautic;
 • crearea şi ţinerea bazei de date şi arhivei deţinătorilor de certificate, acordate de către A.A.C. R.M.

Membrii Direcţiei Autorizare Personal Aeronautic pot fi contactaţi la telefonul +373 22 823 631, +373 22 823 632 sau e-mail: pel@caa.gov.md, la fel pot fi audiaţi conform graficului prezentat mai jos:

Nr. d/o

Ziua (le) de primire

Orele de primire

1. Luni 08.00-12.00
2. Marţi 08.00-12.00
3. Miercuri 08.00-12.00
4. Joi 08.00-12.00
5. Vineri Nu este zi de primire