Mesaj de felicitare cu ocazia sărbătorii profesionale - Ziua Salvatorului!

Stimaţi colaboratori ai Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale!

Cu deosebit respect și admirație pentru activitatea Dumneavoastră, Autoritatea Aeronautică Civilă Vă felicită cu sărbătoarea profesională – Ziua salvatorului!

Instituită prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova, nr. 210 din 21.02.2002, Ziua de 5 aprilie este un bun prilej de ne exprima aprecierea și recunoștința cu care neobosiți ajutați cetățenii, oferind astfel un climat al siguranței și al încrederii.

Profesia Dumneavoastră este una nobilă, respectată de cetățeni, dar în acelaşi timp, plină de riscuri. Activitatea implicînd expunerea conştientă în faţa riscurilor, zi de zi, contribuind continuu la asigurarea securităţii cetăţenilor.

În ultimii ani, pe lângă intervențiile și misiunile de salvare, ați dezvoltat relaţii solide şi constructive cu partenerii de dezvoltare, acestea rezultând în frumoase proiecte implementate cu succes în interesul cetăţenilor Republicii Moldova.

Cu prilejul zilei profesionale, Vă mulțumim pentru devotamentul și sacrificiul de care dați dovadă în munca Dvs. Vă dorim să păstraţi și să dezvoltaţi, în continuare, abilităţile de ajutorare a cetăţenilor, păstrându-Vă în acelașii timp, intactă sănătatea, vocația și viața!

05.04.2021 12:45