Sistemul de management al siguranţei

Serviciul SMS al AAC are un rol fundamental de stabilire a standardelor sistemelor de management al siguranței la nivel național și asigurarea că acestea sunt îndeplinite la nivelul industriei aviatice.

Acesta este un serviciu independent în cadrul AAC cu subordonare CAA directă directorului general.

Orice evenimente cu implicații posibile asupra siguranței, precum și orice pericol potențial sunt cercetate amănunțit, astfel încât managementul AAC poate fi sigur că sunt atinse cele mai înalte niveluri de siguranță practicabile.

Toți agenții aeronautici sunt monitorizați permanent, aceasta include:

  • competența și performanța personalului implicat;
  • operarea și întreținerea aeronavelor și
  • mediului operațional, inclusiv aeroporturi și sisteme de control al traficului aerian.
  • Datele sunt colectate și analizate, și riscurile potențiale sunt identificate.

Mai multe detalii găsiți în această secțiune a site-ului nostru.