Sarcini de bază

Sarcini de bază

Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova (în continuare AAC RM) are rolul de a reglementa toate activităţile din domeniul aviaţiei uşoare şi ultrauşoare( în Republica Moldova. Principalele sarcini ale AAC RM în domeniul AU, AUU și Aparate de zbor fără pilot includ:

 • Crearea condițiilor de dezvoltare a aviației ușoare, ultraușoare și sportive în Republica Moldova, precum și operarea acestei ramuri de aviație în condițiile de siguranță pentru operatori aeronautici civili și operatorii de stat.
 • Reglementarea utilizării de către aeronavele ușoare, ultraușoare și aparatelor de zbor fără pilot pe teritoriului și în spațiului aerian al Republicii Moldova.
 • Supravegherea corespunderii operaţiunilor aeronavelor uşoare şi ultrauşoare și aparatelor de zbor fără pilot a cerinţelor de asigurare a siguranței zborurilor în Republica Moldova.
 • Asigurarea interesului public în protecţiea persoanelor fizice şi patrimoniului lor în cazul operării aeronavelor uşoare, ultrauşoare și aparatelor de zbor fără pilot.
 • Asistenţa utilizatorilor aviaţiei uşoare, ultrauşoare şi sportive în cooperarea ştiinţifico-tehnică şi internaţională.

Atribuţiile AAC RM ce reglementează activitatea aviației uşoare şi ultrauşoare (în continuare AU/AUU/RPAS) sunt enumerate conform categoriilor:

 1. Certificare:

Împlementarea expertizei actelor de la Utilizatorii AU/AUU/RPAS pentru a oferi ( emiterea, prelungirea, reînnoirea, suspendarea,revocarea):

 • Certificatelor de pilot de aeronave AU/AUU/RPAS;
 • Certificatelor de navigabilitate ale aeronavelor AU/AUU/RPAS;
 1. Competențele:

Certificatului de înregistrare a organizațiilor și a persoanelor implicate în activități educaționale aeronautice

( emiterea, prelungirea) :

Calificarea (emiterea, prelungirea, permisiunelor de calificare corespunzătoare)

 • Permisiune de examinatori :
  • Permisiune pentru operațiuni speciale AU/AUU/RPAS;
  • Examinarea teoretică şi testarea abilităţilor de zbor, precum şi implementarea stagiilor practice a utilizatorilor AU/AUU/RPAS în cadrul activităţii de certificare;
  • Stabilirea cerinţelor pentru asigurarea navigabilităţii a aeronavelor AU/AUU/RPAS, componentelor şi echipamentelor instalate;
  • Stabilirea cerinţelor pentru aeronave AU/AUU/RPAS experimentale, componentelor şi echipamentului instalat precum şi întreţinerii acestora;
  • Stabilirea cerinţelor pentru aeronave AU/AUU/RPAS motorizate şi nemotorizate precum şi utilizatorilor acestora care operează în cadrul aviaţiei generale şi activităţii de producţie;
  • Stabilirea cerinţelor faţă de organizaţii şi persoane fizice ce îndeplinesc activitate de instruire în domeniul AU/AUU/RPAS;
  • Stabilirea cerinţelor pentru examinatori în domeniul AU/AUU/RPAS.
 1. Aprobări:
  • Aprobarea programelor de instruire teoretică şi practică a piloţilor, instructorilor,AU/AUU/RPAS pe diferite tipuri, precum şi normativelor de evaluare a abilităţilor de pilotare în conformitate cu aceste programe;
  • Aprobarea programelor de întreținere tehnică a AU AUU pentru asigurarea garanției la operarea aaeronavelor AU/AUU/RPAS;
  • Aprobarea actelor de condiţie tehnică a aeronavelor AU/AUU/RPAS în cadrul expertizelor;
  • Aprobarea regulamentelor de organizare a evenimentelor sportive aviatice. Coordonarea zonelor de zbor a aeronavelor AU/AUU/RPAS în cadrul organizării evenimentelor sportive aviatice în Republica Moldova;
  • Aprobarea listelor documentelor de raportare pentru utilizatorii aeronavelor AU/AUU/RPAS;
  • Aprobarea formei şi conţinutului al diferitor documente prezentate de utilizatori AU/AUU/RPAS Autorităţii Aeronautice Civile a Republicii Moldova;
  • Aprobarea piloţilor, care sunt acceptați pentru îndeplinire zborurilor de testare a aeronavelor AU/AUU/RPAS;
  • Coordonarea zonelor rezervate a zborurilor aeronavelor AU/AUU/RPAS, precum şi terenurilor de decolare - aterizare, cum şi punctelor de lansare;
  • Coordonarea instrucţiilor de cooperare a controlorilor de trafic aerian cu utilizatorii AU/AUU/RPAS care operează în zonele rezervate şi de la platforme de decolare şi aterizare;
  • Aprobarea listelor de întrebări pentru examinări şi testări teoretice, borderourilor de examinare şi materialelor educaţionale în conformitate cu programele de instruire;
  • Aprobarea regulilor de zbor pentru tipuri de operaţiuni corespunzătoare AU/AUU/RPAS;
  • Elaborarea şi aprobarea instrucţiunilor, deciziilor, directivelor obligatorii pentru toţi utilizatorii şi personalul aeronautic ce operează aereonavele AU/AUU/RPAS.
 1. Inspecţie şi supraveghere:
 • Colectarea şi evaluarea datelor statistice şi a altor date ce trebuie prezentate de persoane fizice şi juridice care desfăşoară activitate în domeniul operării AU/AUU/RPAS în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Aplicarea monitorizării opinate și neopinate a respectării de către persoane fizice și juridice care desfășoară activități de formare în conformitate cu reglementările aplicabile în domeniul aviației;
  • Aplicarea măsurilor planificate și neplanificate de monitorizare a respectării de către utilizatori a cerințelor privind siguranța zborurilor și securitatea aeronautică;
 • La necesitate,aplicarea restricțiilor privind utilizarea;

5. Relaţii internaţionale:

 • Monitorizarea respectării cerințelor Legislației aeronautice în vigoare din Republica Moldova de către operatorii de AU / AUU și RPAS atunci când ele efectuează zboruri interne în spațiul aerian și de pe teritoriul Republicii Moldova

 • Informarea autorităților aeronautice din țările de înregistrare a AU / AUU și RPAS străine cu privire la încălcarea Legislației Aeronautice în vigoare al Republicii Moldova și Internaționale.

 • Oferă servicii de consultanță operatorilor aeronavelor străine AU / AUU / RPAS care intenționează sau efectuează zboruri interne în spațiul aerian și de pe teritoriul Republicii Moldova.