Cerinţe economice la autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor

Autorizarea organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor se face conform cerinţelor reglementării aeronautice RAC-AID “Manual pentru proceduri de navigabilitate”, partea JAR 145 “Proceduri de aprobare a organizaţiilor de întreţinere tehnică a aeronavelor”, ediţia 02/noiembrie 2004, aprobată prin Ordinul A.S.A.C. nr. 74/GEN din 09.11.2004, publicată în Monitorul Oficial nr.208-211/443 din 19.11.2004.

PROCEDURA DE AUTORIZARE A ORGANIZAŢIILOR DE ÎNTREŢINERE TENICĂ A AERONAVELOR

Evaluarea economică a solicitantului

Solicitarea iniţială a Autorizării JAR 145/prelungirea, modificarea acesteia
Cerinţe economice Satisfacerea cerinţelor economice de către solicitant
1. Existenţa confirmării băncii privind solvabilitatea solicitantului şi disponibilitatea mijloacelor băneşti suficiente. Extrasul din contul bancar.
2. Copia contractului de asigurare de răspundere civilă care să cuprindă riscurile de aviaţie, aferente organizaţiei de întreţinere tehnică a aeronavelor.