Directive de navigabilitate

Directivele de navigabilitate ale Republicii Moldova sunt emise în cazul în care au fost depistate condiţii riscante potenţiale ale aeronavei sau a componentului aeronavei şi în scopul reducerii consecinţelor nefavorabile privind articolele aeronautice de tip similar. În cazul în care Directiva de navigabilitate este emisă nici o aeronavă, referitor la care directiva este aplicabilă, nu poate fi operată decît în conformitate cu prevederile Directivei de navigabilitate respective.

Operatorii aerieni, organizaţiile de întreţinere tehnică, întreprinderile de management de menţinere a navigabilităţii, organizaţiile care sunt implicate în modificarea/reparaţia/întreţinerea produselor aeronautice vor solicita Directivele şi Circularele de navigabilitate la adresa de e-mail: aw@caa.gov.md.

Lista DN

Ordin nr. 18/GEN din 20.02.2014 Cu privire la menţinerea navigabilităţii aeronavelor, înmatriculate în Registrul aerian al Republicii Moldova.