Navigaţia aeriană

Activitățile Direcţiei Navigatie Aeriana:
1. Punct focal in procesul de certificare a furnizorilor de servicii de navigație aeriană şi a organizaţiilor de proiectare a procedurilor de zbor instrumentale
2. Supravegherea continue şi monitorizarea respectării cerinţelor de certificare de către furnizorii de servicii de navigație aeriană şi organizaţiile de proiectare a procedurilor de zbor instrumentale.
În RM, furnizorul de Servicii de Navigaţie Aeriană şi Proiectare a procedurilor de Zbor Instrumentale, certificat si desemnat în acest sens în conformitate cu prvederile cadrului regulatoriu aplicabil în vigoare este întreprinderea de stat "MOLDATSA".
Nr certificatului de FSNA Data eliberării Valabil până la: Tipuri de servicii furnizate Zona de responsabilitate
CAA RM 002 27.11.2019 01.12.2021
ATS
CNS
AIMS
MET
Regiunea de informare a zborurilor LUUU

Aprobarea în calitate de organizaţie capabilă să furnizeze servicii de PPZI Data eliberării Aprobarea este valabilă până la:
CAA RM 002/PZ 27.11.2019 27.11.2021
3. Conlucrarea cu Direcţia Reglementări şi contribuirea la elaborarea prin transpunere şi menţinere la zi a cadrului regulatoriu national pentru domeniul ATM/ANS în ceia ce tine de transpunerea standardelor şi recomandărilor practice OACI reflectate în următoarele Anexe:
Anexa 2 "Reguli de zbor"
Anexa 3 "Asigurarea meteorologică în domeniul navigației aeriene internaționale"
Anexa 4 "Harţile de navigație aeriană"
Anexa 5 "Unități de măsurare utilizate în operațiunile aeriene și la sol"
Anexa 10 “Telecomunicații aeronautice”
Anexa 11 "Servicii de trafic aerian"
Anexa 15 "Servicii de informare aeronautică"
4. Conlucrarea cu Direcţia Reglementări şi contribuiea la elaborarea ptin transpunere şi menţinere la zi a cadrului regulatoriu national pentru domeniul ATM/ANS în ceia ce tine de transpunerea cadrului regulatoriu EU specificat în Anexa III la Acordul privind Spaţiul Aerian Comun semnat intre RM, Comunitatea Europeana şi ţările membre ale acesteia
5. Asigurarea corespondenţei cu organizaţiile internaţionale din domeniul Aviaţiei Civile (OACI, ECAC, EUROCONTROL, CAI) pe subiectele care vizează serviciile şi funcţiile ATM/ANS
6. Analiza rapoartelor privind evenimentele aeronautice în care au fost implicaţi sau la producerea cărora au contribuit FSNA
7.Centralizarea informaţiilor şi coordonarea acţiunilor cu parţile implicate privind elaborarea planului național de dezvoltare a sistemului de servicii de navigație aeriană (LSSIP) în conformitate cu Planul European general ATM.
8. Managementul frecvenţelor în benzile de frecvenţe acordate aviaţiei civile.
9. Inregistrarea emiţătoarelor radio şi menţinerea bazei de date naţionale privind emiţatoarele radio care sunt utilizate in industria Aeronautica Civilă din RM.
10. Emiterea/prelungirea/suspendarea/revocarea Autorizaţiilor privind utilizarea emiţătoarilor radio.
11. Înregistrare radioemiţătoarelor de urgenţă (ELT), atribuirea codurilor hexadecimalе.
12. Expertizarea subiectelor care ţin de Managementul Spaţiului Aerian.
13. Evaluarea pachetului de documente pentru procedurile de zbor instrumentale proiectate in vederea aprobarii acestora.