Certificare aeroporturi / aerodromuri

Certificarea aerodromurilor (operatorilor de aerodrom) se face conform cerinţelor reglementării aeronautice, ediţia curentă RAC–CAO. Reglementările aeronautice civile RAC–CAO stabilesc un sistem normativ pentru asigurarea corespunderii mijloacelor, echipamentului şi procedurilor de exploatare pe aerodromurile certificate în conformitate cu Cerinţele tehnice privind proiectarea şi exploatarea aerodromurilor. Suplimentar, în prezentele reglementări sînt expuse procedurile aplicate la certificarea aerodromurilor, precum şi la supravegherea ulterioară asupra respectării cerinţelor şi executării funcţiilor sale de către operatorul de aerodrom.